Ångerrätt och returer vid köp av produkt.

Önskar du nyttja din ångerrätt meddelar du det omgående per epost till info@tidningskungen.se. Sådant meddelande måste skickas senast 14 dagar efter det att du mottagit produkten och innehålla ditt namn, adress samt ordernummer. Produkten måste vidare vara i samma skick som när den mottogs för att ångerrätten skall gälla. Du måste själv bekosta returportot.

Returen måste vara oss tillhanda senast 14 dagar efter att ditt meddelande enligt punkten ovan inkommit till vår kundtjänst. När returen skickats åter behöver du kontakta info@tidningskungen.se om att paketet är på väg. Kundtjänst gör då gör en återbetalning till dig. Detta sker senast 10 dagar efter att returen registrerats av vårt lager.

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering. Den kostnad vi debiterar dig uppgår till 39 kr och dras av vid återbetalning av ej uthämtad produkt.

Vänligen observera att ångerrätt inte gäller för avtal eller beställningar som avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift.

Ångerrätt prenumerationer

Ångerrätt vid köp av tidningsprenumerationer är 14 dagar enligt lagen om (2005:59) distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, d.v.s. den dag då det första tidningsexemplaret levererats.

Tecknar du en digital prenumeration via Tidningskungen.se gäller ångerrätten 14 dagar från köptillfället.

Observera att andra reklamationsregler gäller vid utländska prenumerationer. Vid köp av tidningar som ges ut utanför EU är det exempelvis inte möjligt att ångra köpet efter 14 dagar från köptillfället då de utländska förlagen inte återbetalar beställda prenumerationer.

Vid köp av en värdekod för en digital produkt eller streamingtjänst har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från köptillfället. Ångerrätten gäller så länge värdekoden inte har lösts in. När inlösen av värdekoden skett går det inte att ångra köpet då koden är förbrukad. När en värdekod är inlöst kan den inte överlåtas till någon annan. De värdekoder Tidningskungen.se säljer går bara att lösa in på respektive tjänsts svenska webbplats.

Vänligen observera att ångerrätt inte gäller för avtal eller beställningar som avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift.