Air Modeller (UK)

Denna tidning är på Engelska

5/5 (1 röst)

Produktbeskrivning

MENG AIR MODELLER är en tidning för flygplansmodellerare. Tidningen visar upp arbetet från de allra bästa modellbyggarna från hela världen, visar tekniker för hur man uppnår bästa resultat och erbjuder unika referenser.

Land: Storbritannien
Språk: Engelska
Utgåvor/år: 6
Förlag:


500 tecken kvar