Shipping Today & Yesterday (UK)

Denna tidning är på Engelska

3.5/5 (7 röster)

Produktbeskrivning

Shipping Today & Yesterday (UK) tidning

Shipping Today & Yesterday (UK) är en tidning för dig som är intresserad av sjöfartshistoria och arv. Tidningen har funnits sedan 1990 och är en specialisttidning för sjöfartsentusiaster. Tidningen är för dig som vill veta mer om sjöfartens historia och framtid!

Tidningens innehåll

Tidningen ger dig aktuell information, intressanta och djupgående historiska artiklar om fartyg, besättningar, händelser och platser från olika epoker och länder. Tidningen täcker både handels- och krigsfartyg, från segelfartyg till moderna containerskepp och fregatter.

Prenumerationer & Lösnummer

Shipping Today & Yesterday (UK) erbjuds som lösnummer och prenumeration. Om du vill ha den bästa tidningen för sjöfartsentusiaster, prenumerera på Shipping Today & Yesterday (UK) idag!

Land: Storbritannien
Språk: Engelska
Utgåvor/år: 12
Förlag:


500 tecken kvar