bis

Denna tidning är på Svenska

3.5/5 (21 röster)

Produktbeskrivning

Tidningen bis diskuterar biblioteks- och kulturpolitik från ett vänsterperspektiv. Tidningen skriver om aktuella frågor som rör bibliotek, kultur och samhälle ur ett nationellt men också globalt perspektiv. Prenumerera på bis och få hem spännande och uppdaterad information om vad som händer inom kulturpolitiken.

Missa inte nästa nummer av bis!
Hur ska vi agera när avgörande demokratiska värden ifrågasätts och den nationalistiska rörelsen hotar att förändra Sveriges biblioteksverksamhet i grunden?

“Det handlar mycket om att hela tiden vända och vrida på perspektiv”
Lisa Engström i forskargruppen Lund Critical Library Studies påminner oss om att vi inte kan ta demokratiska värden för givna och framhåller att kritiska perspektiv är en förutsättning för att bibliotekens tillgänglighet ska öka.

Hur är det att jobba på bibliotek för den som har psykisk ohälsa?
I det amerikanska fanzinet Reserve and Renew undersöker ett antal skribenter och illustratörer dessa frågor. Ellen Pavlov känner igen mycket från sin egen biblioteksvardag.
Biblioteken skulle sprida “god svensk litteratur” i Tornedalen

Var biblioteken en del av den svenska assimileringspolitiken i Tornedalen? bis rapporterar från ett symposium arrangerat av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, som undersöker frågan.

Vad står i fokus för biblioteken 2023?
bis frågade tre biblioteksanställda vad de anser är viktigast att arbeta med kommande år och om valresultatet spelar in i hur de tänker.

Aktuell litteratur
Recension av Folkbiblioteket av fotografen Bert Leandersson och arkitekturjournalisten Dan Hallemar.

Dessutom – fler texter, krönikor och nyheter!

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 4
Ca antal sidor/utgåva: 32
Förlag: Bibliotek i Samhälle
Startår: 1969
Chefredaktör: Lennart Wettmark
Räckvidd: 500


500 tecken kvar