Camino

Denna tidning är på Svenska

4/5 (102 röster)

Produktbeskrivning

Berättelser med kraft att förändra!
Vi belyser kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsstilsval. I magasinet undersöks relationerna mellan konsumtion, tid, lycka och meningsfullhet. Varje nummer har ett tema som präglar innehållet, från globala till individuella frågor.

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 4
Förlag: getaware ekonomisk förening
Startår: 2007
Chefredaktör: Johanna Stål
Upplaga: 6100


Vem läser tidningen?

Män: 27 %
Kvinnor: 73 %
Ålder: 30 - 75 år


500 tecken kvar

Maria,
Kvalitetstidning som inspirerar! Läser varje nummer pärm till pärm. En bra blandning av genomarbetade reportage och spännande smånotiser.
23A1EB08-B354-43AF-8B24-310AAF3A1665