Nutida Musik

Denna tidning är på Svenska

3/5 (46 röster)

Produktbeskrivning

Nutida musik är Nordens ledande - och äldsta - tidskrift om ny konstmusik, ljudkonst och experimentell musik. Vi samarbetar med framstående skribenter från hela världen och har följaktligen inte bara Sverige och Norden, utan världen som arbetsfält och intresseområde.
Är man intresserad av ny konstmusik, experimentell musik och ljudkonst bör man läsa Nutida Musik. Tidskriften innehåller essäer, intervjuer, långa artiklar såväl som recensioner av festivaler, konserter, skivor och böcker.

Redaktionen består av Magnus Bunnskog och Susanne Skog.
Ansvarig utgivare: Svenska sektionen av ISCM.

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 4
Förlag: Nutida Musik


500 tecken kvar

Morton ,
Bästa tidskriften om ny musik i Norden!