Byggnadskultur

Denna tidning är på Svenska

4/5 (135 röster)

Produktbeskrivning

Byggnadskultur är Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift. Den vänder sig både till professionella hantverkare och husägare likväl som till medvetna stadsbor och allmänt byggnadsvårdsintresserade. Tidningen utkommer fyra gånger per år och innehåller artiklar om aktuella ämnen, byggnaders och trädgårdars material, miljö, historia och arkitektur, hållbara hantverksmetoder, rådgivning och tips samt en hel del debatt och opinionsbildning.

Kommande temanummer under 2023

3/23 Lagar & Juridik
4/23 Tegel
1/24 Gift
2/24 Idrotts- & sportanläggningar

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 4
Förlag: Sv. byggnadsvårdföreningen
Startår: 1977
Chefredaktör: Anna Lokrantz
Räckvidd: 6800


Vem läser tidningen?

Män: 50 %
Kvinnor: 50 %
Ålder: 40 - 75 år


500 tecken kvar