Byggnadskultur

Denna tidning är på Svenska

3.5/5 (55 röster)

Produktbeskrivning

Byggnadskultur är Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift. Den vänder sig både till professionella hantverkare och husägare likväl som till medvetna stadsbor och allmänt byggnadsvårdsintresserade. Tidningen utkommer fyra gånger per år och innehåller artiklar om aktuella ämnen, byggnaders och trädgårdars material, miljö, historia och arkitektur, hållbara hantverksmetoder, rådgivning och tips samt en hel del debatt och opinionsbildning.

Kommande temanummer under 2020

Sverigenumret
Hur skiljer sig byggnadstraditioner mellan regioner?

Utveckla-numret
Vilka material används idag och hur ser framtiden ut?

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 4
Förlag: Sv. byggnadsvårdföreningen
Startår: 1977
Chefredaktör: Anna Lokrantz
Upplaga: 6800


Vem läser tidningen?

Män: 50 %
Kvinnor: 50 %
Ålder: 40 - 75 år


500 tecken kvar
23A1EB08-B354-43AF-8B24-310AAF3A1665