Maskinentreprenören

Denna tidning är på Svenska

4/5 (20 röster)

Produktbeskrivning

Maskinentreprenören skriver om heltäckande bevakning av anläggningsbranschen och branscher som använder mobila arbetsmaskiner. Maskinentreprenören skriver också om ekonomiska, fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägare och maskinentreprenörer. Tidningen går också in på arbetsplats- och företagsreportage, nya metoder, produkter, regelbundna tester av maskiner och branschekonomiska artiklar.

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 10
Ca antal sidor/utgåva: 56
Förlag: Maskinentreprenörerna
Startår: 1957
Chefredaktör: Micael Appelgren
Räckvidd: 8700


Vem läser tidningen?

Män: 95 %
Kvinnor: 5 %
Ålder: 40 - 75 år


500 tecken kvar

Leonard,
Tokbra