Glänta

Denna tidning är på Svenska

4/5 (108 röster)

Produktbeskrivning

"Jag upprepar: detta är årets viktigaste tidskriftsnummer. Nästa års också."
DN om Gläntas nummer om Sanningen (2.18).

Glänta är en tidskrift som rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Numren kan handla om migration, offer & martyrer, tystnad, biopolitik och rasism, naturen, pengar, tv eller något helt annat.

#3-4.19
Det här numret av Glänta försöker närma sig domstolarnas förändrade och allt viktigare politiska roll. En utveckling som ibland beskrivs som juridifiering, ibland som en framväxande juristokrati. Men vad betyder det att juridiken alltmer framstår som samhällets främsta konfliktlösningsmetod?

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 4
Förlag: Glänta
Startår: 1993
Chefredaktör: Göran Dahlberg


Vem läser tidningen?

Män: 48 %
Kvinnor: 52 %
Ålder: 40 - 80 år


500 tecken kvar