Glänta

Denna tidning är på Svenska

4/5 (109 röster)

Produktbeskrivning

”Glänta fortsätter att vara angelägen genom att kontinuerligt publicera filosofisk och politisk essäistik där komplexiteten och det ständiga ifrågasättandet av varje axiom inte lägger sig i vägen för ett öppet tilltal och en stark tilltro till läsaren som en medborgare i tankens republik. Ett gott exempel är samarbetet med den ryska tidskriften Colta som tystats i hemlandet. Teori och praktik hänger ihop.” Ur nomineringen till Årets kulturtidskrift 2023.

Glänta är en tidskrift som rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Numren kan handla om migration, offer & martyrer, tystnad, biopolitik och rasism, naturen, pengar, tv eller något helt annat.

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 4
Förlag: Glänta
Startår: 1993
Chefredaktör: Göran Dahlberg


Vem läser tidningen?

Män: 48 %
Kvinnor: 52 %
Ålder: 40 - 80 år


500 tecken kvar