Folket i Bild

Denna tidning är på Svenska

4/5 (119 röster)

Produktbeskrivning

Folket i Bild/Kulturfronts plattform är:
- • agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet
- • främja en folkets kultur
- • stödja de antiimperialistiska krafterna.

Med dessa tre utgångspunkter välkomnas alla prenumeranter, medarbetare eller medlemmar i föreningen oavsett partisympatier eller andra ev. grupptillhörigheter. Vi lägger särskilt vikt vid frågor och aspekter som etablerade media och politiker inte gärna vill ta i. Medarbetare i tidningen redovisar sina egna åsikter och utgångspunkter. Det finns inte plats för osignerade artiklar och kommentarer.

Land: Sverige
Språk: Svenska
Utgåvor/år: 11
Förlag: Folket i Bild/Kulturfront
Startår: 1972


Vem läser tidningen?

Män: 60 %
Kvinnor: 40 %
Ålder: 35 - 75 år


500 tecken kvar

AJ,
Partipolitiskt obundna månadsmagasinet Folket i bild har en närmast militant hållning för yttrandefriheten. Men också för ”folkets kultur och antiimperialism”. Man satsar på inrikesreportage och låter ”Nils Holgersson från sin gås blicka ned över det nya Sverige”.