Model Military Int.(UK)

Denna tidning är på Engelska

4/5 (1 röst)

Produktbeskrivning

Model Military International will cover scale models relating to all aspects of hardware used in ground based warfare, including tanks and AFVs, trucks and softskins, artillery, infantry equipment, emplacements of all kinds and even military helicopters. Model Military Magazine will set new standards for quality of modelling and articles in step-by-step format to show how to achieve better results. Particular emphasis will be placed upon the period of the Second World War to the present day, however we will not ignore earlier periods of combat history. We shall cover the topics of new kit and accessory reviews, figure modelling, dioramas, old kits with make-overs, modelling techniques, historical features, weathering references and more. We intend to include all types of military model, from plastic kits to full multi-media productions - from styrene to resin, cast and etched metal. We aim to provide articles for all levels of enthusiast, from the beginner to the expert, and everyone in between. Model Military International kommer att täcka skalenliga modeller relaterade till alla aspekter av hårdvara som används i markbaserad krigföring, inklusive stridsvagnar och AFV, lastbilar och mjukskaliga, artilleri, infanteriutrustning, ställningar av alla slag och till och med militärhelikoptrar. Model Military Magazine kommer att sätta nya standarder för kvalitet på modellering och artiklar i steg-för-steg-format för att visa hur man uppnår bättre resultat. Särskild tonvikt kommer att läggas på perioden av andra världskriget fram till idag, men vi kommer inte att bortse från tidigare perioder av stridshistorien. Vi kommer att täcka ämnen som nya kit och tillbehörsrecensioner, figurmodellering, diorama, gamla kit med make-overs, modelleringstekniker, historiska egenskaper, vittringsreferenser och mer. Vi avser att inkludera alla typer av militärmodeller, från plastsatser till fulla multimediaproduktioner - från styren till harts, gjuten och etsad metall. Vi strävar efter att tillhandahålla artiklar för alla nivåer av entusiaster, från nybörjare till experter och alla däremellan.

Land: Storbritannien
Språk: Engelska
Utgåvor/år: 12
Förlag:


500 tecken kvar